Спосіб укорінення експлантів смородино-агрусового гібриду йошти in vitro

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Сержук, Олександр Петрович
Жиляк, Іван Дмитрович
Мостов'як, Іван Іванович
Любченко, Андрій Іванович
Заболотний, Олександр Іванович
Гнатюк, Наталія Олександрівна
Воробйова, Наталія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Інструкція
Спосіб укорінення експлантів смородино-агрусового гібриду йошти in vitro включає приготування живильного середовища, яке містить мікросолі, сахарозу та мезоінозит і амінооцтову кислоту, вітаміни (В1, В6, РР), крім того додають нафтилоцтову кислоту, нітропрусид натрію, гумінові кислоти і проводять автоклавування, охолодження та висадку експлантів на другу-третю добу
Опис
Ключові слова
ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
Бібліографічний опис
Сержук О. П., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Заболотний О. І., Гнатюк Н. О. Воробйова Н. В. Патент на корисну модель № 148950 (Україна) від 05.10.2021 р. Спосіб укорінення експлантів смородино-агрусового гібриду йошти in vitro. Заявл. 08.02.20121; Опубл. 05.10.2021; Бюл. № 40.