НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бурляй, Аліна
Гуторов, Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
Комплексно досліджено процес формування організаційно економічного забезпечення екологізації сільського господарства України в умовах сталого розвитку. Розвинуто та систематизовано понятійно-термінологічний апарат та методологічні підходи до процесу організаційно-економічного забезпечення екологізації сільського господарства. Проведено оцінку екологодеструктивного впливу сільського господарства на навколишнє природне середовище та досліджено особливості інституційного забезпечення екологізації даної сфери. Проведено моніторинг еколого-економічних умов функціонування сільського господарства України за допомогою визначення запропонованого інтегрального показника екологізації сільського господарства. Визначено залежність розвитку сільського господарства від еколого-економічних чинників. Обґрунтовано пріоритетні напрями екологізації сільського господарства, серед яких визначальна роль належить вдосконаленню напрямів державної підтримки та системи екологічного менеджменту. Удосконалено організаційно-економічне забезпечення екологізації сільського господарства за рахунок діджиталізації виробничих процесів.
Опис
Ключові слова
екологізація, екологічне сільське господарство, ефективність, сільське господарство, організаційно-економічне забезпечення, сталий розвиток
Бібліографічний опис
Гуторов О.І., Бурляй А.П. Науково-практичні підходи та напрями формування організаційно-економічного забезаечення екологізації сільського господарства україни в умовах сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2021. С. 55-69. DOI: 10.31359/2312-3427-2021-1-55.