ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Бурляй, Аліна
Бурляй, Олександр
Ревуцька, Алла
Смолій, Людмила
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Agricultural and Resource Economics
Інструкція
Узагальнено підходи до визначення сутності ризиків і сформульовано визначення ризиків екологізації аграрної сфери економіки. Проведено типізацію основних видів ризику організаційно-економічного характеру, які можуть виникати під час екологізації виробничих процесів галузі на основі методу анкетного опитування. Застосування методу експертних оцінок дало змогу оцінити вагомість визначених ризиків. Запропоновано основні інструменти зниження ризиків екологізації сільського господарства на рівні підприємств і держави.
Опис
Результати дослідження дозволяють комплексно оцінити ризики екологізації аграрної сфери економіки, сформувати пріоритетні напрями управління ними та узагальнити основні інструменти зниження ризику від впровадження екологізації на рівні підприємств та на рівні держави.
Ключові слова
сільське господарство, екологізація, ризики, управління ризиками
Бібліографічний опис
Організаційно-економічні ризики екологізації сільського господарства. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol.7, No.1, 2021. Р 96-114