THE PROBLEM OF SOIL CONDITIONING IN THE INTENSIVE TECHNOLOGIES OF MAIZE CULTIVATION

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05-21
Автори
Svitovyi, Valerii
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФОП "Кравченко Я.О."
Інструкція
The density of chernozem soil is an important factor in its mechanical and physical properties, which largely determines the soil fertility. Prolonged use of heavy agricultural machinery in modern technology of growing field crops leads to an increase in soil density indicators above optimal for growth and development of crops. Technologies with the minimum use of heavy engineering cause the formation of soil density at an optimal level. The minimization of the use of heavy machinery in crop production technologies is a reserve for improving soil fertility.
Опис
Щільність чорноземного ґрунту є важливим фактором його механічних і фізичних властивостей, що в значній мірі обумовлює родючість ґрунту. Тривале застосування важкої сільськогосподарської техніки в сучасних технологіях вирощування польових культур призводить до збільшення показників щільності ґрунту вище оптимальних для росту і розвитку сільськогосподарських культур. Технології де тривалий час мінімізовано використання важкої техніки обумовлюють формування щільності ґрунту на оптимальному рівні. Таким чином мінімізація використання важкої техніки в технологіях вирощування польових культур є одним з резервів підвищення родючості ґрунту.
Ключові слова
щільність ґрунту, важка техніка, технологія вирощування
Бібліографічний опис
Світовий В.М. ПРОБЛЕМА УЩІЛЬНЕННЯ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРИ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ / В.М. Світовий // Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 травня 2018 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 5 (15) – С. 30