METHOD OF DETERMINATION OF THE ORGANIC SUBSTANCE OF HUMUS IN SOILS WHICH ARE formed ON FORESTRY COILS

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-08-12
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту вуглецю органічної речовини гумусу в ґрунті, що включає попередні дослідження ґрунту на вміст органічної речовини рослинних залишків, який відрізняється тим, що відбирають середню пробу масою не менше 600 г, яку розділяють на дві частини, одну з яких масою не менше 500 г досліджують на вміст органічної речовини рослинних залишків мокрим способом, без попереднього розмелювання, промиванням на ситі з отворами діаметром 0,25 мм, а іншу на вміст органічної речовини після розмелювання на механічному млинку до розмірів агрегатів діаметром менше 0,25 мм, без попередньої процедури відбору рослинних залишків сухим способом, за різницею між загальним вмістом органічної речовини в ґрунті та органічною речовиною рослинних залишків обраховують вміст органічної речовини гумусу та виражають його в відсотках вуглецю органічної речовини гумусу до маси ґрунту.
Опис
A method for the determination of content of carbon of organic substance of humus in soil includes previous investigation of soil on content of organic substance of plant residues, sampling middle sample with its separation into two parts one of which is investigated on content of organic substance of plant residues with wet method, without previous milling, with washing on sieve, and the other on content of organic substance after milling on mechanical mill, with calculation of content of organic substance of humus.
Ключові слова
ґрунт, органічна речовина
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 82496, МПК (2013.01) G01N 33/24 (2006.01) C07G 99/00;Спосіб визначення вмісту вуглецю органічної речовини гумусу в ґрунтах, що сформовані на лісовидних суглинках/Світовий В.М., Жиляк І.Д., Геркіял О.М. Крупская В.В. заявник і власник УНУС. − № u201214676; заявл. 21.12.2012; опублік. 12.08.2013, Бюл.№ 15.