Засадничі принципи ноосферного природо-користування у кон-тексті концепції сталого розвитку.

Немає доступних мініатюр
Дата
2006
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КЕІ КНЕУ
Інструкція
Стаття присвячена розробці загальнонаукових основ ноосферного природокористування у руслі концепції сталого розвитку. Як одна з головних причин загострення глобальної екологічної проблеми розглядається просторово-часова неузгодженість розвитку природи і суспільства. Коректна постановка і подальше вирішення глобальної екологічної проблеми, а, отже, і раціональне природокористування можливе в межах просторових соціоприродних систем, що розглядаються як об’єднання трьох взаємозалежних екосистем Людини - агроекосистем, урбоекосистем, інфраекосистем. Оцінюється можливість переходу до стійкого розвитку засобами природо-толерантного природокористування. Пропонуються методологічні підходи до нового адміністративно-територіального устрою України, засновані на критеріях сталого розвитку.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Просторові соціоприродні системи, глобальна екологічна проблема, стійкий розвиток, природокористування, інформаційно-просторово-часова парадигма географії, ноосферні екосистеми.
Бібліографічний опис
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, №8, 2006. - С. 74-87.