Антропогенез та адміні-стративно-територіальна реформа.

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кривий Ріг "Видавничий дім"
Інструкція
Формування антропогенних ландшафтів за прямою участю людини це вже здійсненний факт. Проте, механізми людського впливу на довкілля ще до кінця не досліджені, при тому, що розроблена велика кількість класифікацій як напрямків такого впливу, так і самих антропогенних ландшафтів. Прагнення людини до ієрархічності у організації свого буття на нашій планеті є одним з головних чинників формування антропогенних ландшафтів. Прямим же втіленням у життя ієрархічності є адміністративно-територіальний устрій, у якому реалізується сучасне просторове буття людини. Саме такий устрій - це не лише головна умова існування людської цивілізації і провідний чинник антропогенезу, а й умова, яку людина насильно нав'язала природі ще з часів неоліту. Сьогоднішні спроби інтерпретувати антропогенез як «коеволюцію», «співіснування», «співтворчість» Людини з Природою треба розцінювати як черговий виток антропоцентризму як за формою, так і за суттю. Відтак, антропогенні ландшафти доцільніше було би називати антропоцентричними.
Опис
Ключові слова
Антропогенез, адміністративно-територіальна реформа, антропогенні ландшафти.
Бібліографічний опис
Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшаф-тознавства.//Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. - Кривий Ріг, 2005.- С.22-24.