Кафедра математики та фізики

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 126
 • Матеріал
  Розробка вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу ядерної фізики у закладах вищої освіти
  ( 2022) Ковальов, Леонід Євгенійович
  На сьогодні в усьому світі в системі освіти відбулися стрімкі зміни. Розвиток сучасних технологій вимагає змін у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Однією з таких дисциплін, що має великий потенціал та можливості для впровадження новітніх засобів навчання та передових методик є фізика. Одним із засобів в цих методиках є демонстрація фізичних явищ в більш широкому ракурсі та всебічне їх дослідження. Це надає широкі можливості для закріплення міжпредметних зв’язків, для узагальнення і систематизації теоретичних знань тощо. Зокрема: можливість використання наочних прикладів на заняттях у формі практикуму при поясненні нового матеріалу, або ж після завершення вивченої теми; виконання робіт дистанційно, в позаурочний час, на факультативних заняттях або при самостійному опрацюванні матеріалу. Але сервісів, додатків або ж програмних засобів, які дозволяють демонструвати фізичні явища насправді не так багато і їх важко пов’язати з LMS (системами дистанційного навчання), так я вони не мають ніяких засобів для цього, а також велика вартість цих додатків. Розв’язати дану проблеми дозволить створення вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу фізики, з підтримкою стандарту LTI та подальшою його інтеграцією LMS Moodle, що допоможе візуалізувати освітній процес з фізики. В статті описано реалізацію вебдодатку для проведення студентських лабораторних робіт (по визначенню коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-випромінювання в свинці, залізі і алюмінію, а також для визначення енергії гамма-випромінювання) ґрунтуючись на перевагах та недоліках уже готових рішень й перевірка доцільності його використання. Зазначено, що представлений вебдодаток містить невелику кількість функціоналу, має зручний інтерфейс та максимально простий у користуванні. А також, створений вебдодаток для проведення студентських лабораторних робіт дозволяє: демонструвати фізичні явища без використання дороговартісного обладнання; виконувати лабораторні роботи дистанційно; інтеграцію з LMS Moodle для спрощення контролю за виконанням завдань та оцінювання студентів; візуалізувати освітній процес з фізики тощо.
 • Матеріал
  Holomorphically Projective Mappings of Kahler Manifolds Preserving The Generalized Einstein Tensor
  (Odesa National University of Technology, 2022) Березовський, Володимир Євгенійович
 • Матеріал
  Geodesic Mappings onto Generalized m-Ricci-Symmetric Spaces
  (MDPI (Basel, Switzerland), 2022) Березовський, Володимир Євгенійович
  In this paper, we study geodesic mappings of spaces with affine connections onto generalized 2-, 3-, and m-Ricci-symmetric spaces. In either case, the main equations for the mappings are obtained as a closed system of linear differential equations of the Cauchy type in the covariant derivatives. For the systems, we have found the maximum number of essential parameters on which the solutions depend. These results generalize the properties of geodesic mappings onto symmetric, recurrent, and also 2-, 3-, and m-(Ricci-)symmetric spaces with affine connections.
 • Матеріал
  Фiзика : навчальний посiбник для студентiв, якi навчаються за спецiальностями галузi знань «Аграрнi науки та продовольство»
  (ВПЦ «Вiзавi», 2022) Ковальов, Леонід Євгенійович
  Навчальний посiбник мiстить систематичне викладення основних питань сучасного курсу фiзики. У посiбнику наведено багато бiологiчних прикладiв. Для студентiв, якi навчаються за спецiальностями галузi знань «Аграрнi науки та продовольство».
 • Матеріал
  Canonical Almost Geodesic Mappings of the First Type onto Generalized Ricci Symmetric Spaces
  (University of Nis, Serbia, 2022) Березовський, Володимир Євгенійович
  In the paper we consider canonical almost geodesic mappings of spaces with affine connection onto m-Ricci-symmetric spaces. In particular, we studied in detail canonical almost geodesic mappings of the first type of spaces with affine connections onto 2- and 3-Ricci-symmetric spaces. In either case the main equations for the mappings have been obtained as a closed mixed system of PDEs of Cauchy type. We have found the maximum number of essential parameters which the solution of the system depends on.