Реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні елементів математичної статистики

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Ненька, Руслана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: НТУУ «КПІ»
Інструкція
В статті викладено основні шляхи реалізації прикладної спрямованості навчання математичної статистики в контексті МПЗ математики і фізики, враховуючи специфіку роботи майбутнього спеціаліста технологічного профілю. Розглядаються можливості застосування сучасної інформаційної підтримки, яка дозволяє спрощувати і пришвидшувати розрахунки, візуалізувати математичні об’єкти та можливість їх динамічно змінювати.
Опис
Ключові слова
міжпредметні зв'язки, система ймовірнісно-статистичних знань, математична статистика, прикладна спрямованість навчання
Бібліографічний опис
Ненька Р.В. Реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні елементів математичної статистики // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 груд. 2015 р.). — Київ: НТУУ «КПІ», 2016. — С. 191-192.