Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Костогриз, Петро Васильович
Крижанівський, Віталій Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Миколаївський національний аграрний університет
Інструкція
У статті наведено результати досліджень врожайності гороху,пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку. Згідно з отриманими даними, найбільша врожайність гороху та буряку цукрового була за оранки, а пшениці озимої – за культивації. Ефективність того чи іншого агрозаходу за традицією оцінюється виробничниками за рівнем продуктивності вирощуваних на його фоні рослин. Але, на наш погляд, таку оцінку слід вважати однобокою, яка не враховує багатьох інших сторін цього агрозаходу.
Опис
The results of research on the yield of peas, winter wheat and sugar beet by various measures basic soil are given. According to our data, the largest yield of sugar beets and peas had a place when plowing and cultivation of winter wheat. The effectiveness of agrarian measures traditionally estimates the production of workers in terms of growth productivity on the background plants. But, in our opinion, such an assessment should be considered as one-sided, which does not include many other aspects.
Ключові слова
горох, пшениця озима, буряк цукровий, заходи основного обробітку грунту, забур’яненість
Бібліографічний опис
Костогриз П.В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту / П.В. Костогриз, В.Г. Крижанівський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Випуск 2(85), т. 1, ч. 2. – 2015. – С. 91–98.