ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ЛАНКИ П'ЯТИПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Костогриз, Петро Васильович
Крижанівський, Віталій Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Інструкція
Подано матеріали в середньому за три роки стосовно впливу різних заходів основного обробітку чорнозему опідзоленого в п'ятипільній сівозміні на поживний режим грунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряку цукрового.
Опис
Ключові слова
горох, пшениця озима, буряк цукровий, культивація
Бібліографічний опис
Крижанівський В.Г. Поживний режим ґрунту ланки п’ятипільної сівозміни / В.Г. Крижанівський, П.В. Костогриз // Корми і кормовиробництво – Вип. 80. – 2015. – С. 134–138.