ASSESSMENT OF INTERREGIONAL DISPROPORTIONS IN HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Костюк, Віра Степанівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВНЗ "Національна академія управління"
Інструкція
The article provides a comprehensive assessment of regional disproportions in human development. The simultaneous existence of the tendencies to convergence and divergence of regions by individual aspects is revealed. The presence of a weak connection between the indicators of regional human and economic development is proved. Directions of aligning asymmetries and reducing disproportions in human development of regions are proposed. У статті проведено комплексне оцінювання міжрегіональних диспропорцій людського розвитку. Виявлено одночасне існування тенденцій до конвергенції та дивергенції регіонів за його окремими аспектами. Встановлено наявність слабкого зв’язку між показниками регіонального людського та економічного розвитку. Запропоновано напрями вирівнювання асиметрій та зменшення диспропорцій людського розвитку регіонів.
Опис
Ключові слова
людський розвиток, міжрегіональні диспропорції, конвергенція, дивергенція, регіональна політика, human development, regional policy, interregional disproportions, divergence, convergence
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2015. – №12(174). – С.280-289.