Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет
Інструкція
Чинний в Україні порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, має суттєві недоліки, зумовлені надмірними фіскальними та недостатніми регулюючими властивостями цього податку. Порівняння норм Податкового кодексу України стосовно оподаткування нерухомого майна та зарубіжної практики справляння податку на нерухомість переконливо демонструє, що для вирішення значної частини проблем в його адмініструванні необхідно: звільнити від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок квартири з площею до 120 м2та житлові будинки з площею до 250 м2 а також передбачити прогресивні ставки податку нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, розміри яких повинні зростати залежно від площі об’єктів нерухомості та від їх кількості. Крім того, механізм справляння податку на нерухомість в Україні повинен передбачати хоча б короткотермінове звільнення від оподаткування новобудов у сільській місцевості та споруд, побудованих з дотриманням технологій раціонального збереження енергії. The current procedure of collecting tax on real property differ from land plots in Ukraine, has significant disadvantages caused by excessive fiscal and insufficient regulatory properties of this tax. Comparison of the Tax Codex of Ukraine concerning the taxation of real estate and foreign practice of charging a property tax clearly shows that for solving a large part of problems of its administration it is necessary to exempt from tax on immovable property differ from land apartments with an area of 120 m2 and houses with an area of 250 m2 and to provide progressive tax rates of immovable property differ from land, which should increase the size depending on the area of real estate and of their quantity. Besides, the mechanism of collecting the tax on real estate in Ukraine should provide at least a short-term tax exemption of buildings in rural areas and structures
Опис
стаття у фаховому виданні
Ключові слова
місцеві бюджети, місцеве оподаткування, доходи місцевих бюджетів, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, функції податків, Податковий кодекс України, local budgets, local tax revenues, tax on real property other than land, tax functions, the Tax Codex of Ukraine
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок / П.М. Боровик, Б.С. Гузар, Д.В. Поліщук // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання – 2015 – № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=3807.