Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок

dc.contributor.author Гузар, Богдан Степанович
dc.contributor.author Боровик, Петро Миколайович
dc.date.accessioned 2016-01-13T12:10:12Z
dc.date.available 2016-01-13T12:10:12Z
dc.date.issued 2015
dc.description стаття у фаховому виданні uk_UA
dc.description.abstract Чинний в Україні порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, має суттєві недоліки, зумовлені надмірними фіскальними та недостатніми регулюючими властивостями цього податку. Порівняння норм Податкового кодексу України стосовно оподаткування нерухомого майна та зарубіжної практики справляння податку на нерухомість переконливо демонструє, що для вирішення значної частини проблем в його адмініструванні необхідно: звільнити від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок квартири з площею до 120 м2та житлові будинки з площею до 250 м2 а також передбачити прогресивні ставки податку нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, розміри яких повинні зростати залежно від площі об’єктів нерухомості та від їх кількості. Крім того, механізм справляння податку на нерухомість в Україні повинен передбачати хоча б короткотермінове звільнення від оподаткування новобудов у сільській місцевості та споруд, побудованих з дотриманням технологій раціонального збереження енергії. The current procedure of collecting tax on real property differ from land plots in Ukraine, has significant disadvantages caused by excessive fiscal and insufficient regulatory properties of this tax. Comparison of the Tax Codex of Ukraine concerning the taxation of real estate and foreign practice of charging a property tax clearly shows that for solving a large part of problems of its administration it is necessary to exempt from tax on immovable property differ from land apartments with an area of 120 m2 and houses with an area of 250 m2 and to provide progressive tax rates of immovable property differ from land, which should increase the size depending on the area of real estate and of their quantity. Besides, the mechanism of collecting the tax on real estate in Ukraine should provide at least a short-term tax exemption of buildings in rural areas and structures uk_UA
dc.identifier.citation Гузар Б.С. Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок / П.М. Боровик, Б.С. Гузар, Д.В. Поліщук // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання – 2015 – № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=3807. uk_UA
dc.identifier.uri http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1906
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет uk_UA
dc.subject місцеві бюджети uk_UA
dc.subject місцеве оподаткування uk_UA
dc.subject доходи місцевих бюджетів uk_UA
dc.subject податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки uk_UA
dc.subject функції податків uk_UA
dc.subject Податковий кодекс України uk_UA
dc.subject local budgets uk_UA
dc.subject local tax revenues uk_UA
dc.subject tax on real property other than land uk_UA
dc.subject tax functions uk_UA
dc.subject the Tax Codex of Ukraine uk_UA
dc.title Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок uk_UA
dc.title.alternative DISADVANTAGES OF A MECHANISM OF CHARGING TAX ON REAL PROPERTY DIFFER FROM LAND PLOTS IN UKRAINE uk_UA
dc.type Стаття uk_UA
dc.type Розділ книги uk_UA
Файли
Вихідний пакет
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
31.Гузар Б.С., Боровик П.М. НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.pdf
Розмір:
806.58 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Набір ліцензій
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
license.txt
Розмір:
7.14 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: