Структура інвестиційного забезпечення та його місце в інвестиційній системі

Немає доступних мініатюр
Дата
2010-11
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ПП Жовтий
Інструкція
Запропоновано авторське бачення структури інвестиційного забезпечення з деталізацією його складових. Визначено місце інвестиційного забезпечення в інвестиційній системі.
Опис
Ключові слова
інвестиційне забезпечення, інвестиційна система
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених [«Актуальні проблеми економіки»], (Умань, 17 лист. 2010 р.) / Мін-во осв. і науки, Уманськ. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – С. 107-109.