Зовнішньоторговельні тенденції України в умовах глобалізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Пітель, Ніна Якимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Тернопіль: Крок
Інструкція
Сучасні процеси глобалізації та інформатизації суспільства суттєво змінюють пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України. З року в рік наша держава більш активно інтегрується до світового ринку, – це закономірні прояви глобалізаційних процесів. З огляду на такі зміни зовнішньоторговельна політика країни повинна стати важливим напрямком загальнодержавної підтримки національної конкурентоздатності пріоритетних галузей економіки.
Опис
Для активізації зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації та включення її в систему світового господарства необхідні такі заходи: послідовне вдосконалення зовнішньоторговельної політики при дотримані пріоритетів експортної стратегії і загальнодержавних інтересів; оптимізація структури та умов експортно-імпортних потоків; формування чіткої системи пріоритетів розвитку експортного потенціалу; переорієнтація на торгівлю товарами з високою доданою вартістю (із торгівлі сировиною та напівфабрикатами); покращення науково-технічного оснащення підприємств, – це дозволить бути більш конкурентоздатними та інтегруватися у систему світового господарства з меншими витратами.
Ключові слова
зовнішня торгівля, експорт, імпорт, глобалізація, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоторговельні відносини
Бібліографічний опис
Пітель Н.Я. Зовнішньоторговельні тенденції України в умовах глобалізації / Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29 квітня 2015 р., (ЛКА, м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 207-210.