Економіко-соціальні засади становлення ринку землі й проблеми його детінізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
У статті розглянуто економіко-соціальні основи становлення та особливості функціонування ринку землі. Проаналізовано економічні, політичні, правові, наукові, ідеологічні, соціальні проблеми відродження ринкових земельних відносин в Україні, процеси їх корупційної тінізації. Запропоновано рекомендації з детінізації та вдосконалення господарсько-правового механізму формування цивілізованого ринку землі.
Опис
Ринкові земельні відносини мають будуватися на принципах збалансованості соціально-економічного розвитку територій, урахування їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Зміна парадигми вдосконалення цих відносин на ринкових засадах має забезпечувати верховенство національних інтересів над індивідуальними. За суспільством має завжди залишатися можливість зміни економіко-правових правил гри та сутнісного наповнення прав і обов'язків землевласників, підприємців-землекористувачів і безпосередніх працівників на землі. Подальше реформування земельних відносин і становлення ринку землі передусім повинні спрямовуватися на забезпечення продовольчої безпеки і матеріально-фінансової стабільності територіальних громад, поступове підвищення рівня продуктивності використання земель до середньоєвропейського, запровадження екологічно орієнтованого землекористування, досягнення науково обґрунтованих норм споживання селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури.
Ключові слова
ринок землі, детінізація, земельні відносини, корупційна тінізація
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - Випуск 78. - Частина 2 «Економіка». - 2012 р. – С. 58-65.