Сутність та необхідність контролінгу на підприємстві

Немає доступних мініатюр
Дата
2008-04
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Інструкція
Розглянуто сутність контролінгу як засобу ефективного внутрішнього контролю діяльності. Встановлено, що контролінг відіграє важливу роль в системі управління підприємством, будучи одним із найсучасніших і ефективних систем керування підприємством. Показано проблеми, пов'язані з трактуванням поняття "контролінг" у роботах вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Узагальнюючи вивчені підходи і концепції визначено, що контролінг - це принципово нова концепція методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Головна мета контролінгу – орієнтація управлінського процесу на досягнення цілей, що стоять перед підприємством.
Опис
Сучасний етап розвитку ринкової економіки України потребує розвитку нових підходів до управління підприємством. Науково-технічний прогрес і динаміка внутрішнього і зовнішнього середовищ спонукають до перетворення сучасних підприємств на складні інформаційно-технічні системи. Формування економічної політики підприємства передбачає високий рівень інформаційного забезпечення, досягнення якого можливе за умови злагодженої інформаційно-аналітичної системи - контролінгу.
Ключові слова
контролінг, управлінський облік, контроль, служба контролінгу
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В. Сутність та необхідність контролінгу на підприємстві / Д.В. Нагернюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: спец. вип. присвяч. Міжнар. наук. – практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика». – К.: КНЕУ, 2008. – С. 298 – 303.