Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/969
Title: автореферат дисертації
Authors: Жарун, Олена Володимирівна
Keywords: інвестиційна діяльність
сільськогосподарські підприємства
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Південний Філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», 2009
Citation: Жарун О.В. Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О.В. Жарун. – Сімферополь, 2009. – 20 с.
Abstract: У дисертації досліджено питання підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкової економіки. Визначено економічну суть інвестицій та розглянуто їх класифікації, охарактеризовано інвестиційну діяльність та її розвиток в Україні, визначено інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств в регіоні.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/969
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09jovesp.pdf358.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.