Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6908
Title: АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НАВАРРА
Authors: Діордієва, Ірина Павлівна
Рябовол, Ярослав Сергійович
Рябовол, Людмила Олегівна
Keywords: тритикале озиме
пшениця спельта
гібридизація
сорт
урожайність
Issue Date: Jun-2019
Publisher: ПДАА
Citation: Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Наварра. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 13−19
Abstract: У статті наведено результати досліджень зі створення нових високопродуктивних матеріалів тритикале озимого за використання в селекційному процесі пшениці спельта (Triticum spelta L.). Вихідним матеріалом слугували сорти тритикале ярого Хлібодар харківський та озимого — Розівська 6 і зразок пшениці спельта з передгірських районів Карпат. Гібридне потомство F2–5 аналізували за проявом морфологічних ознак та господарсько-цінних показників. Контрольне сортовипробування відібраних кращих зразків проводили впродовж 2012–2015 рр. У дослідах використовували систематичний метод розміщення ділянок. Облікова площа ділянки становила 10 м2. Повторність досліду — чотириразова. Державну науково-технічну експертизу сорту проводили впродовж 2015–2018 рр. у 17 обласних Державних центрах експертизи сортів рослин різних областей України. Для створення сорту Наварра проведено гібридизацію сорту тривидового тритикале Розівська 6 з пшеницею спельта та наступне схрещування гібридів першого покоління з сортом тритикале ярого Хлібодархарківський. За використання багаторазового індивідуального добору серед нащадків відібрано зразок 491. Його аналізували у конкурсному сортовипробуванні, де він істотно перевищував середній груповий стандарт за врожайністю (5,97 т/га) та не поступався за вмістом клейковини (21,7 %), масою 1000 зерен (47,8 г) та натурою зерна (690 г/л). У 2015 р. зразок 491 було передано на Державну науково-технічну експертизу під назвою Наварра. За цей період середня врожайність сорту у зоні Полісся становила 5,46 т/га, що перевищувало середні за зоною показники на 1,0 т/га, а у зоні Лісостепу — 5,26 т/га. Сорт вдало поєднує високу продуктивність з високими показниками якості зерна (вміст білка в зерні — 13,1 %, маса 1000 зерен — 48,6 г) та стійкість проти несприятливих чинників навколишнього середовища. За результатами Держаної науково-технічної експертизи сорт тритикале озимого Наварра занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні в 2019 році і рекомендовано до вирощування в зоні Полісся.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6908
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Діордієва.pdf515.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.