Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6868
Title: Збалансованість сталого розвитку аграрного сектору економіки
Authors: Смолій, Людмила Василівна
Keywords: сталий розвиток
аграрний сектор
інтегральний показник
збалансованість
Issue Date: 25-May-2017
Publisher: Видавець «Сочінський М.М."
Citation: Смолій Л.В. Збалансованість сталого розвитку аграрного сектору економіки / Л.В. Смолій // «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» : матер. ХІ Міжнар. Наук.-практ. Конференції, 25-26 травня 2017 р. / Уманський національний ун-т садівництва. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 56-58.
Abstract: В статті визначено інтегральний показник сталості розвитку аграрного сектору. Досліджено ступінь збалансованості розвитку економічної, соціальної та екологічної компонент сталого розвитку аграрного сектору економіки, виявлено стримуючі чинники розвитку в кожній з цих сфер.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6868
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbalansovanist staloho rozvytku ahrarnoho sektoru.pdf305,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.