Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6860
Title: Philosophy and methodology of concept of the sustainable development
Other Titles: Монографія англійською мовою, видана за кордоном
Authors: Son'ko, Sergiy
Shiyan, Dar'ya
Lakomova, Olena
Keywords: сталий
розвиток
концепція
критика
ноосфера
Issue Date: 2019
Publisher: Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business
Citation: Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. - Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019
Abstract: Ідея сталого розвитку, висунута в Ріо (1992), вже не отримала належного відбитку на другому глобальному форум в Йоханесбурзі. 10 років поспіль вже майже не звучали заклики до «обмеження споживання ресурсів». І це не випадковість, бо головні напрямки освоєння і структуризації географічного простору, ієрархія країн, що його освоюють, не змінились. Глобальна екологічна проблема постійно і неухильно загострюється і немає жодних надій на її вирішення. Така «безнадія» походить від невірного визначення методологічних орієнтирів у вивченні головних підвалин взаємодії природи і суспільства, і похідного від цього помилкового розуміння словосполучення «сталий розвиток». Однією з головних умов сталого (ноосферного) розвитку повинна бути така зміна структури і функцій природних екосистем, яка залишає їх здатними до самовідтворення. При розробці програм розвитку на національних рівнях обов’язково треба враховувати загально-планетрані тенденції структуризації географічного простору з подальшим «пошуком» свого місця в цьому процесі. Це примушує шукати інші перспективи «входження» України у глобалізоване суспільство з відкиданням «постіндустріалістських», «цивілізаційних», та інших модних штампів.
Description: Колективна монографія, видана за кордоном
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6860
ISBN: 978-961-91021-6-9 (zv. 2)
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Закордонна Монографія.docx5,84 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.