Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6348
Title: Зимостійкість сортів яблуні в інтенсивному насадженні Правобережного Лісостепу України / Зимостойкость сортов яблони в интенсивном насаждении правобережной Лесостепи Украины / Resistance to the cold of varieties of apple-tree is in the intensive planting Right-bank Forest-steppe of Ukraine
Authors: Слободяник, Людмила Михайлівна
Keywords: сорти
підщепа М.9 Т337
яблуня
зимостійкість
підмерзання
resistance to the cold
apple-tree
Ukraine
Issue Date: 2007
Publisher: Біла Церква
Citation: Слободяник Л. М. Зимостійкість сортів яблуні в інтенсивному насадженні Правобережного Лісостепу України // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. у-ту: Агрономія. Біла Церква, 2007. Вип. 50. С. 43–46.
Series/Report no.: Вип. 50;
Abstract: Наведено результати досліджень з вивчення зимостійкості інтродукованих сортів яблуні на підщепі М. 9 Т 337 в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що сорти Айдаред, Вілмута, Голден Делішес клон Б, Джонавелд і Елшоф – середньозимостійкі, сорти Голден Делішес Рейндерс, Гранні Сміт, Мітчгла та Фуджі – зимостійкі. Генеративні бруньки сортів Айдаред, Гранні Сміт, Мітчгла і Фуджі більш стійкі до зимових пошкоджень./Наведены результаты опытов по зимостойкости сортов яблони на подвое М9 в условиях правобе­ режной Лесостепи Украины. Установлено, что сорта Айдаред, Вилмута, Голден Делишес клон Б, Джонавелд и Елшоф - среднезимостойкие; сорта Голден Делишес Рейндерс, Гранни Смит, Митчгла и Фуджи - зимостойкие. Генеративные почки сортов Айдаред, Гранни Смит, Митчгла и Фуджи более стойкие к зимним повреждениям./Bring on result of experiments on resistance to the cold of varieties o f apple-tree on the M9 rootstock in the conditions of Right-bank Forest-steppe of Ukraine. It is set that varieties of Idared, Vilmuta, Golden Delicious clone B, Jonaveld, E lshof- middle winter-proof; varieties of Golden Delicious Reinders, Granny Smith, Mitchgla, Fuji - winter-proof. Generative buds of varieties o f Idared, Granny Smith, Mitchgla and Fuji are more proof to the frosts.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6348
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Слободяник Л.М._Біла Церква, 2007. С. 43-46.pdf315,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.