Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2473
Title: Управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств
Authors: Загороднюк, Оксана Вікторівна
Малюга, Людмила Миколаївна
Keywords: конкурентні переваги, потреби, управлінське рішення, конкуренція, ринкова поведінка, сільське господарство
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Електронне наукове фахове видання: "Глобальні та національні проблеми економіки", Миколаївський національний університет і мені В.О. Сухомлинського
Citation: [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – Режим доступу: http://global-national.in.ua. – С. 206-215​
Abstract: У статті здійснено узагальнення теоретичних положень та методологічних підходів до формування результативної системи управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Уточнено тлумачення основних категорій теорії конкуренції в системній їх взаємодії прямого та зворотного зв’язку. Обґрунтовано, що досягнення конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку вимагає формування необхідної системи управління конкурентними перевагами, що враховуватиме динамізм внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства у гармонійному взаємозв’язку із соціально-економічним, технологічним і природним середовищем. Також необхідно враховувати адаптивність до змін зовнішнього середовища, задоволення потреб споживачів та інших суб’єктів щодо їхніх вимог, зміну своєї ринкової поведінки та методів прийняття раціональних управлінських рішень в управлінні конкурентними перевагами.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2473
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdfСтаття207,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.