Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2278
Title: Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Authors: Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Кривда, Юрій Іванович
Keywords: чорнозем опідзолений
родючість ґрунту
агрохімічні показники ґрунту
фізико-хімічні показники грунту
добрива
тривалий стаціонарний дослід
Issue Date: 2015
Publisher: 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7, ЖНАЕУ
Citation: Господаренко Г.М. Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, Ю.І. Кривда // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету.– 2015.– № .2 (50).– Т.1.– С. 3–10.
Abstract: На основі даних, які було одержано у тривалому стаціонарному польовому (з 1964 року) досліді, показано зміну основних параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання ґрунту без застосування добрив призводить до поступової його деградації. Застосування різних систем удобрення позитивно впливає на покращення основних показників родючості ґрунту, при цьому вміст гумусу зберігається на рівні 2,76–2,84% за мінеральної системи удобрення, 2,88–3,24% – за органічної і 3,34% за органо-мінеральної. Застосування різних систем удобрення по різному впливає на кислотність ґрунту. Так, за мінеральної системи спостерігається його підкислення і зменшення величини суми увібраних основ, за органічної системи простежується пом’якшуюча дія на фізико-хімічні властивості. Всі системи, які вивчались у досліді також позитивно впливали на покращення поживного режиму чорнозему опідзоленого.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2278
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Житомирського НАУ №2 2015.pdf857.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.