Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1209
Title: Фактори на напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства
Authors: Семенда, Дмитро Костянтинович
Семенда, Олена Всеволодівна
Тернавська, Інна Борисівна
Keywords: інтенсифікація
молоко
молочне скотарство
фактори
продуктивність
годівля
технології утримання
Issue Date: 2015
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Citation: Семенда Д.К. Фактори на напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства / Д.К. Семенда, О.В. Семенда, І.Б. Тернавська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (10), том 1 – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015 – С. 155-161.
Abstract: У статті систематизовано фактори, механізми та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства. Обґрунтовано, що до основних факторів інтенсифікації, які мають прояв у галузі молочного скотарства, належать: природно-біологічні, техніко-технологічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні, інноваційно-інвестиційні, інформаційні та інтелектуальні. Результати досліджень переконують, що фактори інтенсифікації діють комплексно, у взаємозв’язку, що вимагає обґрунтованого підходу до розкриття сутності їх взаємодії при розробленні й реалізації державних програм розвитку молочного скотарства. Для розвитку інтенсифікаційних процесів важливою складовою повинен стати інформаційний фактор, який поки що недостатньо досліджений і має дискусійний характер. Інтелектуальні фактори визначаються через розвиток науки, освіти, культури, наявності організацій, що ведуть НДДКР. Необхідно пам’ятати про роль науки в розробці рекомендацій, пропозицій і технологій, здатних інтенсифікувати виробництво молочної продукції, зробити його конкурентоспроможним і економічно вигідним. Доведено, що послідовну інтенсифікацію молочного скотарства на інноваційній основі слід розглядати, як першочерговий економічний важіль і запоруку підвищення прибутковості виробництва якісного молока й ефективнішого використання генетичного потенціалу продуктивності корів в аграрних підприємствах. Стратегія розвитку має бути спрямована на: підвищення рівня інтенсифікації, концентрації і спеціалізації виробництва та відновлення роботи придатних до подальшої експлуатації тваринницьких ферм, формування оптимальних за розмірами тваринницьких комплексів; істотне підвищення продуктивності худоби на основі поліпшення якісного складу поголів’я, охоплення селекційно-племінною роботою селянських і фермерських господарств; досягнення технологічного переоснащення та економічної стабільності галузі; впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва; створення нових робочих місць та розширення зайнятості сільського населення.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1209
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фактори на напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства.pdfОсновна стаття469.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.