Бюджетування як інструмент фінансового контролінгу

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
"Сочинський М.М."
Інструкція
В статті розкрито сутність бюджетування, як найважливішого елементу системи управління підприємством., як управлінської технології, яка покликана забезпечити виконання стратегічних цілей підприємства за допомогою розроблення і виконання бюджетів за центрами відповідальності так і загалом на підприємстві. Крім того розкрито бюджетування як інтегруючий процес, який дає змогу підвищити якість і оперативність прийняття рішень.
Опис
Ключові слова
фінансовий контролінг, бюджетування, аналіз бізнес- процесів, методи і процедури бюджетування, внутрішньогосподарське фінансове планування
Бібліографічний опис
Гузар Б.С.Бюджетування як інструмент фінансового контролінгу.Аспекти стабільногорозвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали XVI міжнародної наково - практичної конференції.( 24 травня 2021р./за ред.О.О.Непочатенко.-Умань: Видавець"Сочинський М.М.",2021.-С.10-13."ь