Правові аспекти становлення та тенденції розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-10
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
У статті проведено аналіз становлення та тенденцій розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Визначено, що створення та діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні протягом останніх років відбувається досить нерівномірно. Встановлено, що діяльність сільськогосподарських кооперативів в Україні залежить від рівня державної підтримки, податкової та законодавчої бази. На основі проведеного дослідження виокремлено проблеми розвитку кооперативних формувань в Україні та запропоновано основні напрямки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Опис
У ході дослідження встановлено, що в умовах інституційних перетворень особливої соціально-економічної вагомості набувають питання вдосконалення механізмів державного регулювання у сфері кооперативних відносин на селі як чинника активізації коопераційних процесів крізь призму нарощування потенціалу сільської економіки, забезпечення комплексного розвитку сільських територій та підвищення їх конкурентоспроможності в якості об’єкта сучасної державної регіональної політики. Зважаючи на проведене дослідження слід сказати, що до основних проблем розвитку кооперативних формувань в Україні можна віднести відсутність належної державної підтримки; недосконалість структури сільськогосподарського ринку; обмежений доступ до кредитних ресурсів; відсутність структур вертикальної кооперації, кооперативних оптових баз тощо; низький рівень знань або нестача інформації про переваги кооперації; відсутність лідерства, малий досвід управління спільними ресурсами; брак кваліфікованих працівників.Становлення кооперативних форм господарювання в сільській місцевості сприятиме вирішенню економічних проблем, покращенню добробуту сільського населення, розбудові ринкових відносин та комплексному соціально-економічного розвитку сільських територій.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільська територія, державне управління, публічне управління, становлення обслуговуючої кооперації, розвиток кооперації, державна підтримка, зарубіжний досвід, кооперативний рух
Бібліографічний опис
Приліпко С.М Правові аспекти становлення та тенденції розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні / С.М. Приліпко // Держава та регіони. – Серія: Державне управління, 2018. – №1 (61). – С. 145-149.