Сучасні тенденції вдосконалення кредитної системи аграрного сектору економіки.

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Мельник К.М.
Колотуха С. М.
Переполка В.Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Соціально-економічні засади формування економічної системи України
Інструкція
У статті розглянуто актуальні проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора економіки в контексті сучасних умов. Встановлено, що кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств необхідне для фінансування, зростання та розвитку економіки країни. Доведено, що для забезпечення стійкого розвитку галузі сільського господарства потрібна державна підтримка, яка повинна носити довгостроковий та комплексний характер. Запропоновано напрями подальшої активізації кредитних відносин в аграрному секторі економіки України.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мельник К.М., Колотуха С.М., Переполка В.Ю. Сучасні тенденції вдосконалення кредитної системи аграрного сектору економіки. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колективна монографія / за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 58-66.