Удосконалення системи регулювання кредитного ринку

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бечко, Петро Кузьмович
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Наталич, Олексій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Журнал "Ефективна економіка"
Інструкція
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо удосконалення системи регулювання кредитного ринку відповідно до ринкових умов господарювання, сучасної економічної теорії. З’ясовано, що кредитний ранок розвивається відповідно до закономірностей пропорційного розвитку і схильності до олігополізації. Визначено, що внаслідок монополістичної конкуренції притаманна економічна характеристика, яка полягає в: постійному розширенні за рахунок залучення нових учасників. Формування попиту на довгострокові кредити, насамперед, для підприємств з державною часткою, могла б сприяти зацікавленість основних акціонерів в прискореному зростанні інноваційної продукції, збільшенні продуктивності праці. Означено пропорційний розвиток кредитного ринку має опиратися на пропорційне територіальне піднесення країни. Визначено, що при розширенні спектру кредитних продуктів, спрямованих на оновлення основних засобів, зростання продуктивності праці і виробництво конкурентоспроможних вітчизняних товарів, дасть змогу не тільки збільшити ємність кредитного ринку, але також сприятиме зростанню ВВП.
Опис
Ключові слова
кредитний ринок, банківський сектор, органи нагляду, рейтингові агентства, інвестори, кредитори, кредитні продукти
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк С. А., Наталич О. С. Удосконалення системи регулювання кредитного ринку. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9141. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.75