Фіскальна політика держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011
Інструкція
В статті розглянуто механізми реалізації фіскальної політики держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб, окреслено переваги і недоліки застосування податкового інструментарію, висвітлено тенденції результативності сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб.
Опис
Рассмотренные в статье ключевые механизмы реализации налоговой политики Украины при налогообложении доходов физических лиц свидетельствуют о неэффективной фискальной политике государства, в основе которой лежат дискреционные методы управления. Ключевые слова: фискальная политика, налоговая политика, налоговая льгота, налоговая ставка. The key mechanisms of implementation of the Ukrainian tax policy at taxation of income of physical persons are considered in the article. They indicate the ineffective fiscal policy of the state, which is based on the discretionary methods of management. Key words: fiscal policy, tax policy, tax benefit, tax rate.
Ключові слова
фіскальна політика, податкова політика, податкова пільга, податкова ставка
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Фіскальна політика держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2011. - Вип. 76. - Ч. 2: Економіка. - С. 93-97.