Функціонування сошника прямого посіву як відкритої технічної системи

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Бойко, Анатолій Іванович
Лісовий, Іван Олександрович
Тасенко, В.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Механізація с.-г. виробництва: Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків
Інструкція
Представлено сошник сівалки прямого посіву, як багатоопераційну технічну систему. Проаналізовані умови ефективного функціонування сошника при виконанні технологій прямого посіву./ Представлен сошник сеялки прямого посева, как многооперационная техническая система. Проанализированы условия эффективного функционирования сошника при выполнении технологий прямого посева./ Wooden plough o f seeder o f the direct sowing is presented, as a multioperations technical system. Effective operating o f wooden plough conditions are analysed at implementation o f technologies o f the direct sowing.
Опис
Ключові слова
пряма сівба, рослинні рештки, зубчастий диск-очисник
Бібліографічний опис
Бойко А.І. Функціонування сошника прямого посіву як відкритої технічної системи. / А.І. Бойко, І.О. Лісовий, В.В. Тасенко // Механізація с.-г. виробництва: Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2008. – Вип. 75; Т. 1. – С. 256–258.