Діяльність обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства сільських територіальних громад

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-26
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХарРІ НАДУ “Магістр”
Інструкція
Сьогодні у житлово-комунальному господарстві постає питання забезпечення мешканців територіальних громад послугами із постачання якісної питної води, обслуговування водогонів, вивезення твердих побутових відходів, організації цивілізованих полігонів для сміттєзвалищ, надання будівельно-ремонтних, транспортних послуг тощо. Особливо гостро ця проблема постає в умовах децентралізації влади, оскільки органи місцевого самоврядування не завжди спроможні достатньо фінансувати комунальні служби та надавати якісні послуги населенню. Тому організація обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства та диверсифікація їх послуг є особливо актуальним питанням життєдіяльності сільських територіальних громад.
Опис
Розбудова кооперативного руху на селі, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, є важливою складовою здійснення аграрної реформи. Принципово важливим елементом створення матеріально-технічної бази обслуговуючих кооперативів є їх участь у державних і регіональних програмах розвитку та підтримки кооперативного руху на селі. Подальший розвиток та ефективне управління діяльністю кооперативів у сфері житлово-комунального господарства сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем, підвищенню рівня доходів і зайнятості населення, покращенню добробуту селян, і як наслідок, забезпеченню комплексного розвитку сільських територій.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільська територіальна громада, житлово-комунальне господарство, кооперація, сільські території, кооперативний рух, державна підтримка
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Діяльність обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства сільських територіальних громад / С.М. Приліпко // Публічне управління ХХІ ст.: світові практики та національні перспективи: зб. Тез XVIII Мжнар. наук. конгресу, 26 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – с. 246-249.