Різниця потенціалів як універсальна рушійна сила

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Федоров, В.Г.
Кепко, О.І.
Виноградов-Салтиков, В.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інтернаука
Інструкція
Анотація. Стаття присвячена вивченню дефініцій «потенціал» та «різниця потенціалів» зі сфери фізики та техніки, де вони позначають запас енергії (електричної, теплової, механічної тощо) та визначенню кількісних характеристик цього запасу (наприклад, температура, тиск) у різних точках простору, зокрема у біологічних та громадських процесах.
Опис
Ключові слова
потенціал, градієнт, робота, енергетичний потік, ентропія, тургор, potential, gradient, work, energy flow, entropy, turgor
Бібліографічний опис
Федоров В.Г., Кепко О.І., Виноградов-Салтиков В.О. Різниця потенціалів як універсальна рушійна сила // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3(47). т.2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7047. https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/3/