Оцінка ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2009
Інструкція
Удосконалено факторну модель ефективності та доцільності фінансування, зокрема зосереджено увагу на групах активів, що мають безпосереднє відношення до операційної діяльності та різний ступінь деталізації
Опис
фахова стаття
Ключові слова
фінансування, джерела фінансування, операційна діяльність, сільськогосподарські підприємтсва, оптимізація фінансування
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Оцінка ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств / С. Власюк / Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / редкол.:А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. - Умань, 2009. - Вип.72. - Ч.2. - С.52-60