Теплофізичні характеристики продуктів і матеріалів АПК. Довідник

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Федоров, В.Г.
Скарбовійчук, О.М.
Кепко, О.І.
Кравчук, П.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У довіднику наведено вітчизняну термінологію харчової промисловості та АПК, Розглянуто теплофізичні характеристики продуктів хлібопекарського та кондитерського виробництва, м`ясо- та рибопереробки, виробництва олій та жирів. Подані дані щодо продукції виноробної, пивоварної та спиртової галузей. Увагу приділено теплофізичним характеристикам плодів і овочів та виробів із них. Окремо розглянуті ТФХ ґрунтів та основних матеріалів АПК і харчової промисловості. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія», Може бути корисним для фахівців виробничих, науково-дослідних і конструкторських установ. Fedorov V. Thermal characteristics of products and materials agriculture. Directory / V.G.Fedorov, O.M.Skarboviychuk, O.I.Kepko, P.O.Kravchuk - Uman .: Publishing Division Uman National University of Horticulture, 2014. - 352 p. The handbook terminology are food industry and agriculture, considered thermal characteristics of products bakery and confectionery, m`yaso- and fish processing, production of oils and fats. Data on the production of wine, brewing and alcohol industries. The attention paid to the thermal characteristics of fruit and vegetables and products from them. Separately considered thermal characteristics of soils and basic materials agriculture and food industry. For university students studying the direction of "Food Technology and Engineering", may be useful for production experts, research and development institutions.
Опис
Ключові слова
теплофізичні характеристики
Бібліографічний опис
Федоров В.Г. Теплофізичні характеристики продуктів і матеріалів АПК. Довідник / В.Г.Федоров , О.М.Скарбовійчук, О.І.Кепко, П.О.Кравчук – Умань.: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2014. – 352 с.