Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р., м. Умань)

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Збірник містить тези доповідей науковців, які було презентовано в секціях «Технології і технічні засоби сучасного агровиробництва», «Проблеми зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», «Технічний сервіс та інженерний менеджмент», «Інженерно-технологічні досягнення у конструюванні машин та обладнання» на V Міжнародній науково-прктичній конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», що відбулась 23–24 травня 2019 року в Уманському національному університеті садівництва.
Опис
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку галузей машинобудування, інженерно-технологічного забезпечення виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та суміжних галузей.
Ключові слова
конференція, технології вирощування, зберігання і переробка
Бібліографічний опис
Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р., м. Умань). Умань, 2019. 156 с.