Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Коротєєв, Микола Анатолійович
Кирнасівська, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Мелітопольська типографія «Люкс»
Інструкція
Здійснено оцінку зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки. Визначено причини перерозподілу робочої сили із сільськогосподарських підприємств у особисті селянські господарства. Запропоновано напрями диверсифікації видів діяльності сільського населення для підвищення рівня зайнятості.
Опис
Ключові слова
економічна активність, зайнятість, продуктивна зайнятість, диверсифікація, сільське населення
Бібліографічний опис
Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А. Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 2 (22), том 6. –С. 178-186.