ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОДАТКОВОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ МАСИ НА ЯКІСТЬ ПОДРІБНЕННЯ СОНЯШНИКУ КОТКОМ-ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12
Автори
В. О. Шейченко
В. А. Вольський
Р. В. Коцюбанський
В. І. Днесь
M. В. Шевчук
О.І. Біловод
О. У. Дрожчана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies No 6(114).
Інструкція
Досліджено причинно-наслідкові зв'язки чинників, що обумовлюють систему формувань показників якості подрібнення стебел соняшнику. Створено необхідні передумови визначення раціональних режимів та параметрів котка-подрібнювача. Розроблено та виготовлено дослідний зразок котка-подрібнювача, у якого ріжучі ножі розміщено по всій ширині захвату у шаховому порядку з можливістю змінювати кут нахилу до осі обертання барабана в діапазоні 5…20°. Досліджено технологічний процес подрібнення рослинних решток соняшнику за правого та лівого розташування ріжучої кромки ножів котка. Встановлено, що за правого розташування ріжучої кромки ножів найбільший сумарний рівень відсотку подрібнених стебел у діапазоні 101–150 мм з довантаженням масою 800 кг перевищував у 1,58 рази відповідні показники котка з довантаженням 600 кг. Найбільше сумарне значення відсотку подрібнених стебел у діапазоні 0–200 мм за умов довантаження котка масою 800 кг у 1,13 рази перевищувало відповідні показники котка з довантаженням 600 кг. У діапазоні 0–200 мм за умов 600 кг довантаження котка, лівого розташування ріжучої кромки ножів котка відмічено вищі сумарні відсотки подрібнених стебел у порівнянні з правим. За швидкості 7,45 км/год, 13,6 км/год накопичене значення відсотку подрібнених стебел перевищувало відповідні показники з правим розташуванням ножів у 1,09 рази, швидкості 18,6 км/год – у 1,04 рази, швидкості 22 км/год – 1,04 рази відповідно. Відмічено, що за умов лівого розташування ріжучої кромки ножів котка, відсоток подрібнених стебел у діапазоні 51 – 100 мм за рівнем довантаження 600 кг перевищував відповідні показники з довантаженням 800 кг. Це перевищення за швидкості 10,08 км/год складало 1,9 рази, за швидкості 13,6 км/год – 1,44 рази, за швидкості 18,6 км/год – 1,96 рази, швидкості 22 км/год – 1,99 рази, відповідно.
Опис
Ключові слова
подрібнення стебел соняшнику,, рослинні рештки,, зароблення рослинних решток,, обробіток ґрунту,, коток-подрібнювач,, показники якості подрібнення
Бібліографічний опис
Investigation of the influence of additional vertical mass on the quality of sunflower cuttingby a roller-chopper/ Viktor Sheichenko, Volodymyr Volskyi, Rostyslav Kotsiubanskyi, Viktor Dnes, Misha Shevchuk, Oleksandra Bilovod, Olga Drozhchana. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. No 6(114).