Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення при аналізі ризику використання фінансових ресурсів підприємства

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Жарун, Олена Володимирівна
Чернега, Інна Іванівна
Тупчій, Оксана Сергіївна
Непочатенко, Олександр Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки»
Інструкція
Ключовими проблемами розвитку підприємств аграрного сектору є самостійний пошук фінансових ресурсів для фінансування виробничо-господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності та впровадження ефективних інструментів управління, які б забезпечили швидку адаптацію суб'єкта господарювання до емерджентних умов функціонування. У статті досліджено теоретичні положення та практичне використання економіко-математичних методів моделювання фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки України з урахуванням ключових складових капіталу. Обґрунтовано необхідність застосування дієвих інструментів фінансового аналізу для поглибленого дослідження. За допомогою дискримінантних економіко-математичних моделей доведено, що фінансовий стан підприємств аграрного сектору в значній мірі залежить від структурної побудови капіталу, а саме: власних джерел фінансування. Проведено з практичної точки зору порівняльний аналіз зарубіжних економіко-математичних моделей.
Опис
Ключові слова
економіко-математичне моделювання, фінансові ресурси, ризики, прийняття рішення
Бібліографічний опис
Уланчук В.С., Чернега І. І., Жарун О.В., Непочатенко О.А., Тупчій О.С. Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення при аналізі ризику використання фінансових ресурсів підприємства // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 262-271.