Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
У статті досліджено особливості функціонування ринку споживчого кредитування, розглянуто структуру кредитів наданих фізичним особам обґрунтовано чинники, що обумовили активізацію споживчого кредитування у докризовий період та проаналізовано фактори що зтримують його.
Опис
фахове видання
Ключові слова
споживчий кредит, кредитування фізичних осіб, кредитний процес, кредитоспроможність, платоспроможність
Бібліографічний опис
Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.– Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014 – (Вип. 84). – Ч.2: Економіка. – С. 242-249.