Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04-27
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Ролінський, Олександр Володимирович
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Інструкція
Пошук та оптимізація фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва є першочерговою проблемою, що вимагає комплексної оцінки та вдосконалення діючої системи з урахуванням її сучасних аспектів. Для забезпечення фінансової стабільності галузі впродовж тривалого періоду, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан суб'єктів господарювання, оперативно реагувати на зміни, вивчати їх закономірність і причини відхилення від критичної межі задовільної оцінки за ознаками фінансової стійкості, платоспроможності, вживати заходи для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, сільське господарство, сільськогосподарська продукція, сільськогосподарське виробництво
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Ролінський О.В., Цимбалюк Ю.А. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021. 244 с.