Плоскорізний плуг підвищеної стріловидності та клиновидності з антифрикціними пристосуваннями і зубцями для подрібнення грунту

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Мелентьєв, Олег Борисович
Непочатенко, Віктор Вікторович
Пушка, Олександр Сергійович
Войтік, Андрій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
плоскорізний плуг, подрібнення грунту, лапа
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель № 102878, Україна, МПК A01B 35/20 (2006.01). Плоскорізний плуг підвищеної стріловидності та клиновидності з антифрикціними пристосуваннями і зубцями для подрібнення грунту // Мелентьєв О.Б., Непочатенко В.В., Пушка О.С., Войтік А.В. – № u201504759; Заяв. 18.05.2015; Опубл. 25.11.2015, бюл. № 22