Організаційний механізм створення обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-15
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Основа
Інструкція
Організаційний механізм створення обслуговуючого кооперативу у сільській місцевості складається з декількох етапів, а саме: формування ініціативної групи, підписання протоколу про наміри, розробка проектів (діяльності кооперативу, статуту, правил внутрішньогосподарської діяльності, бізнес-планів), проведення установчих зборів, прийняття рішення про створення кооперативу, державна реєстрація кооперативу в Центрі надання адміністративних послуг та інших державних установах і організаціях.
Опис
Суб’єкти обслуговуючої кооперації у сільській місцевості створюються та функціонують на основі законів України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію» та «Про споживчу кооперацію», а також на основі інших підзаконних нормативно-правових актів. Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і проводиться у відповідності до вимог до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, кооперація, сільська територія, організаційний механізм, реєстрація кооперативу, сільська місцевість
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Організаційний механізм створення обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості / С.М. Приліпко // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Вид-во «Основа», 2017. – С. 321-324.