Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НАДУ
Інструкція
В статті проаналізовано стан господарювання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, визначено їх структуру розподілу за напрямами і видами діяльності. Розглянуті нормативно-правові акти, які визначають принципи формування механізмів державної підтримки суб’єктів кооперативних відносин. В результаті проведеного дослідження стратегій і концепцій визначені основні положення щодо надання державної підтримки для розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Першочерговість на право одержання державної підтримки на регіональному рівні має надаватися тим інфраструктурним проектам, фінансування яких здійснюватиметься на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, проектів міжнародної технічної допомоги та учасників кооперативів.
Опис
На початку 2017 р. в Україні було зареєстровано лише 1097 СОКів, з яких 589 або 53,7% є діючими. Це свідчить про недостатню увагу з боку держави для забезпечення їх повноцінного розвитку і функціонування, особливо у сферах матеріально-технічного постачання і переробки сільськогосподарської продукції. Потенційними учасниками СОКів можуть стати малі сільськогосподарські товаровиробники, представлені 25,7 тис. фермерськими та 4,3 млн. особистими селянськими господарствами з площею обробітку землі до 100 га. Обслуговуюча кооперація сільських територій може розвиватися стрімкими темпами за допомогою державної підтримки учасників кооперативних відносин за окремими напрямами через розроблені і прийняті цільові програми її розвитку на державному і регіональному рівні. При цьому, в подальшому слід розробити ефективні механізми державної підтримки та запровадити нові інструменти її розподілу із врахуванням диференційованого підходу та можливостей співфінансування запропонованих проектів за рахунок державного і місцевих бюджетів, програм міжнародної технічної допомоги та самих учасників обслуговуючих кооперативів.
Ключові слова
державна підтримка, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, обслуговуюча кооперація, сільські території, стратегія, концепція, державна програма розвитку кооперації, міжнародна технічна допомога
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій / С.М. Приліпко // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. А.П. Савкова. – Київ: НАДУ, 2017. – Вип. 2. – С. 184-204.