Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтродукція та збереження рослинного і тваринного світу» (для студентів початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) за спеціальністю 091 Біологія)

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Мамчур Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: УНУС
Інструкція
Методичні вказівки розроблено згідно робочої програми та робочого навчального плану з дисципліни «Інтродукція та збереження рослинного і тваринного світу» для студентів денної форми навчання початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) за спеціальністю 091 Біологія затвердженої вченою радою факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мамчур Т.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтродукція та збереження рослинного і тваринного світу» (для студентів початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) за спеціальністю 091 Біологія). – Умань: УНУС, 2022. – 141 с.