МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ” 2014

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Закрите акціонерне товариство «Нічлава» 03680, м. Київ-680, вул. Героїв Оборони, 10 Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 556 від 08. 08. 2001 р. Віддруковано ПАТ “ВІПОЛ”. 03151, Київ, вул. Волинська, 60 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру серія ДК № 4404 від 31.08.2012 р Зам. 13-405.
Інструкція
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних та іноземних науковців. У наукових матеріалах висвітлено питання, що стосуються актуальних питань сучасної аграрної науки. Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються дослідженням питань розвитку сучасної аграрної науки.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Уманського національного університету садівництва (протокол № 1 від 04. 09. 2014 року) Редакційна колегія: Непочатенко О.О. – доктор екон. наук, професор, Україна (відповідальний редактор), Карпенко В.П. – доктор с.-г. наук, професор, Україна (заступник відповідального редактора), Бживач Я. – доктор наук (Польща), Жудро М.К. – доктор екон. наук, професор (Білорусь), Деревяга П.І. – кандидат екон. наук, доцент (Казахстан), Говдя В.В. – доктор екон. наук, професор (Росія), Балабак А.Ф. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Господаренко Г.М. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Грицаєнко З.М. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Єщенко В.О. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Лихацький В.І. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Мельник О.В. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Осокіна Н.М. – доктор с.-г. наук професор (Україна), Парій Ф.М. – доктор біол. наук, професор (Україна), Токар А.Ю. – доктор с.-г. наук, професор (Україна), Нестерчук Ю.О. – доктор екон. наук, професор (Україна), Кучеренко Т.Є. – доктор екон. наук, професор (Україна), Музиченко А.С. – доктор екон. наук, професор (Україна), Школьний О.О. – доктор екон. наук, професор (Україна), Уланчук В.С. – доктор екон. наук, професор (Україна), Прокопчук І.В. – кандидат с.-г. наук, доцент Україна (відповідальний секретар).
Ключові слова
матеріали конференцій
Бібліографічний опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – 252 с.