ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З БЕЗКОНТАКТНИМ ПІДВІСОМ РОТОРА

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Парубочій В.М.
Кулаков П.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Парубочій, В.М. Інформаційно-вимірювальна система параметрів елект-родвигуна з безконтактним підвісом ротора / В. М. Парубочій, П. І. Ку-лаков // Тези доповіді ІIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інте-рнет-конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформа-ційних технологій», Умань, 24 березня 2023 р., с. 26 – 28.