Дослідження енергетичних показників і встановлення раціональних параметрів зубчатого робочого органу сошника прямого посіву

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Бойко, Анатолій Іванович
Свірень, Микола Олександрович
Лісовий, Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кіровоград : КНТУ
Інструкція
В статті розглянута взаємодія зуба з ґрунтом, встановлена залежність впливу кута установки зуба на енергетичні показники руйнування ґрунту при різних рівнях заглиблення і радіусах обертання зуба.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бойко А.І. Дослідження енергетичних показників і встановлення раціональних параметрів зубчатого робочого органу сошника прямого посі¬ву [Електронний ресурс]/А.І. Бойко, М.О. Свірень, І.О. Лісовий // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодерж. міжвідомч. наук.-техн. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 41; Ч. І. – С. 47–52. Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_41_1/stat_41_1/05.pdf