Спосіб вентиляції споруд закритого грунту

Немає доступних мініатюр
Дата
2003
Автори
Гірченко, М.Т.
Голуб, Г.А.
Жоров, В.І.
Вдовенко, С.А.
Кепко, О.І.
Шаповалов, Л.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Державний департамент інтелектуальної власності
Інструкція
Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використаний для виробництва овочевої продукції та грибів
Опис
Ключові слова
замкнута система вентиляції
Бібліографічний опис
Гірченко М.Т., Голуб Г.А., Жоров В.І., Вдовенко С.А., Кепко О.І, Шаповалов Л.В. Патент. № 57956 А Україна, МКВ А01G9/24. Спосіб вентиляції споруд закритого грунту /(Україна). – №2002021688; Опубл. 15.07.2003. Бюл. № 7.